—айтът се разглежда най-добре с Internet Explorer
«ј –ј«√Ћ≈∆ƒјЌ≈ ѕ–≈« ћќЅ»Ћ≈Ќ “≈Ћ≈‘ќЌ Ќј“»—Ќ≈“≈ “” 
 

ћј√ј«»Ќ» «ј Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ, ѕ–ќѕќЋ»—, ѕ„≈Ћ≈Ќ ѕ–јЎ≈÷, ѕ„≈ЋЌќ ћЋ≈„»÷≈, ѕ„≈Ћ≈Ќ ¬ќ—Џ  » ƒ–”√» ѕ„≈ЋЌ» ѕ–ќƒ” “» ¬ —ќ‘»я, ѕЋќ¬ƒ»¬, ¬ј–Ќј, Ѕ”–√ј—

 

ƒќЅј¬» —“–јЌ»÷ј“ј  Џћ —¬ќ»“≈ ‘ј¬ќ–»“» 
√ћќ  ќћѕё“Џ–Ќј Ў ќЋј  ќћѕё“Џ–Ќј √–јћќ“Ќќ—“ ћј –ќ—»  ”–—ќ¬≈ WORD EXCEL  ќћѕё“–» ≈ —ѕ≈–“» ј¬“ќћј“»«ј÷»я Ќќ¬»Ќ» ѕЋќ¬ƒ»¬— » ѕјЌј»– —  –јЋ»÷ј ƒ≈“— ј ѕ–≈—“ЏѕЌќ—“ ѕЏ“Ќј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ ѕ„≈Ћ≈Ќ ѕ–јЎ≈÷ ѕ–ќѕќЋ»— ѕ–ќѕќЋ»—ќ¬ ЎјћѕќјЌ ѕ„≈ЋЌќ ћЋ≈„»÷≈ ѕ„≈Ћј–—“¬ќ ‘Ћќ–ј ќ“–ј¬яЌ»я Ќј ѕ„≈Ћ»“≈ ѕ„≈Ћј– ћ≈ƒ Ќј ≈ƒ–ќ «Џ–Ќ≈¬ќ ¬≈—“Ќ»  ѕ„≈Ћ» ≈Ќ ј”—“» ј –≈…“»Ќ√ ЅќЋ≈—“» “ё“ёЌќѕ”Ў≈Ќ≈ –ј  Ќј √Џ–ƒј“ј –ј  Ќј ƒ≈Ѕ≈Ћќ“ќ „≈–¬ќ ¬ ѕјћ≈“ —“»’ќ¬≈ ƒќЅ–”ƒ∆ј –ј«Ќ» Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ » «Ћј“Ќ» ƒ≈“— »  Ќ»√» ¬»Ћ’≈Ћћ ’ј”‘ ѕ–ќ√–јћј «ј Ћ≈ ÷»» —ЏƒЏ–∆јЌ»≈

ѕ„≈ЋЌ»“≈ ѕ–ќƒ” “» —≈ »«ѕќЋ«¬ј“ «ј Ћ≈„≈Ќ»≈ Ќј —Ћ≈ƒЌ»“≈ ЅќЋ≈—“»...
Ќј÷»ќЌјЋЌј –ј«¬ЏƒЌј ј—ќ÷»ј÷»я ѕќ ѕ„≈Ћј–—“¬ќ
Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ѕ–јЌЎќ¬» ѕ„≈Ћј–— » —Џё« /ЌЅѕ—/
—Џ¬≈—“»Ќ - ≈ƒЌќ »«„≈«ЌјЋќ ƒ≈“≈!!!
√ќ“¬ј–— » –≈÷≈ѕ“» — ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ » ѕ„≈ЋЌ» ѕ–ќƒ” “»

√–ј‘»  «ј ѕ–ќƒј∆Ѕ» Ќј ѕ„≈ЋЌ» ѕ–ќƒ” “» »  ќЌ—”Ћ“ј÷»»
ѕ–ќ√–јћј “≈—“ «ј √≈Ќ≈–»–јЌ≈ Ќј “≈—“ќ¬≈
ѕ–ќ√–јћј «јƒј„» «ј ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј “≈ ”ў» «јƒј„»
ЅЋјЌ » Ќј Ѕ”ЋЅјЌ  «ј ѕќѕЏЋ¬јЌ≈ Ќј  ќћѕё“Џ–

¬≈“≈–»Ќј–Ќќћ≈ƒ»÷»Ќ— » ƒЌ≈¬Ќ»  Ќј ѕ„≈Ћ»Ќј

ѕ–ќѕќЋ»— ( ѕ„≈Ћ≈Ќ  Ћ≈… )

назад

 напред

  


powered by FreeFind

Adobe Creative Suite Premium

Corel Corporation

 

Ќј√ќ–≈ ѕ–ќƒ” “» ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ ѕ–ќѕќЋ»— ѕ„≈Ћ≈Ќ ѕ–јЎ≈÷ ѕ„≈Ћ≈Ќ ¬ќ—Џ  ѕ„≈ЋЌј ќ“–ќ¬ј ѕ„≈ЋЌќ ћЋ≈„»÷≈ ѕ≈–√ј —ѕ≈÷»јЋ»“≈“» –≈—”–—»

ѕоредицата статии, посветени на прополис, познат още като пчелен клей, се обогат€ва непрекъснато. “€ е породена от нашето желание да ¬и запознаем с най-различни продукти, съдържащи в себе си прополис ( пчелен клей ). ¬ семейството ми е имало и има лекари, биолози, пчелари, агрономи, юристи, учители, акушерки и всички ние по категоричен начин сме се убедили във високата ефективност и полза, ко€то ни носи прополис ( пчелен клей ) при неговата употреба в един или друг вид. ”бедили сме се, че колкото повече прополис ( пчелен клей ) има около нас, толкова по-здрав е наши€т бит и толкова по-тесен е фронтът на болестите за настъпление. Ќо това не е наше откритие. ћилиони години прополис е било единственото, но въпреки това универсално оръжие на растени€та  за борба с микроорганизмите - вируси, бактерии, плесени, гъбички, инфузории и др. ѕчелите събират прополис ( пчелен клей ) от растени€та и буквално застилат всички повърхности в кошера с него, в това число и т€лото си като така се предпазват от микроорганизмите, които ииначе, без прополис ( пчелен клей ), в услови€та на кошера, където температурата и влажността са особено подход€щи за т€хното развитие, бързо биха взели преднина и биха довели пчелното семейстдво до гибел.

 ак можем да си приготв€ме лекарствени препарати от прополис ( пчелен клей ).

ѕрополис ( пчелен клей ) в кошера

ћетодика за събиране на прополис ( пчелен клей )

‘изични свойства и химичен състав на прополис ( пчелен клей )

’ипотеза за ефективността от прилагането на прополис ( пчелен клей )

ѕ–ќѕќЋ»— ( ѕ„≈Ћ≈Ќ  Ћ≈…, Propolis )

¬с€ко едно твърдение, че прополис е панаце€, особено в контекста на разгар€щата се грипна епидеми€ (пандеми€) и, че употребата му ще ни спаси от преболедуване от свински или птичи грип би било спекулативно без наличието на категорични научни доказателства. ‘акт е, обаче, че такива доказателства се получават трудно и за т€х са необходими две задължителни услови€. ѕървото от т€х е целенасочено научно изследване на въздействието на прополис ( пчелен клей ) и препарати на прополис ( пчелен клей ) в конкретна епидимична обстановка. ¬торото условие е по-скоро следствие на първото и означава изследвани€та да продължават доста време, време които ние н€маме. ƒори специфичната ваксинаци€, плод на най-нови технологични достижени€ на човечеството,  ще бъде достъпна и то за ограничен кръг от хора след кра€ на 2009 година. ¬ Ѕългари€ изследвани€ за въздействието на прополис ( пчелен клей ) върху грипни вируси през последните години не са провеждани. ћоже и да е случайно, но на мен като лекар ми прави впечатление, как епидеми€та обхваща все нови и нови области, а в ѕловдив цари едно относително благополучие.  аква е причината? ѕо-скоро какви са причините? ¬ъзможно ли е това да е резултат на здравословни€ начин на живот, на хранене на пловдивчани? » ако това е така не сме ли допринесли и ние като пчелари - професионалисти за този укрепнал здравен статус на жителите на ѕловдив - град и област чрез своите ежегодни изложби и базари на мед, прополис ( пчелен клей ), прашец, пчелно млечице и други пчелни продукти и производни, чрез нашата просветителска дейност за ползите от употреба на тези продукти за здравето и дълголетието на човека. Ќикой не може да каже категорично дали това е така, липсват научни доказателства, но практически такива колкото искаш. ¬ече на н€колко места клиенти и партньори ме посрещат с думите: "ќт ¬аши€ пчелен мед кашлицата ми спр€ за 2 дни". или пък "Ѕаба ми престана да кашли от ¬аши€ мед". ¬ съшност н€ма значение чий е този мед. ¬ажно е той да е натурален пчелен мед, термично необработван, невтечн€ван, неразреждан с глюкозо-фруктозен сироп, изосуит.  ѕри грипни състо€ни€ се препоръчва "изсмукването" на 1 чаена лъжичка кристализирал пчелен мед на всеки 2 - 3 часа. јко към тази терапи€ се приложи и пръскане на гърлото с 30% прополисов спрей или правенето на гаргари с 6-10% спиртен разтвор на прополис ( пчелен клей ), то ефектът е още по-добър.

 ое ме провокира да напиша тези редове. ¬ никакъв случай причината не е, че искам да ¬и продавам този ценен продукт. ѕреди около седмица имах работа с нерендосан дървен материал.  ато следствие в ръцете ми се забиха н€колко т.нар. чепчета. Ќ€кои от поражени€та започнаха да нагно€ват видимо. Ѕолката се засилваше с часове. —амо три накапвани€ с 30% спиртен разтвор на прополис ( пчелен клей ) б€ха достатъчни за да изчезнат всички болестни промени. ѕоради тази причина бързам да ¬и окуража да използвате прополис ( пчелен клей ) за профилактика и лечение на грипни и други забол€вани€.

д-р ћирослав Ѕалчев, ѕловдив 13.11.2009

ѕ–ќѕќЋ»— ( ѕ„≈Ћ≈Ќ  Ћ≈…, Propolis )

(ќ—ќЅ≈Ќќ—“» Ќј ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈“ќ)

ѕо-долните редове ще прозвучат малко стр€скащо, но не бързайте със заключени€та. ќписаните проблеми при употреба на прополис ( пчелен клей ) са р€дкост, но тр€бва да подходим внимателно и отговорно при първото приемане на продукта. «ащото може да сме алергични към него или н€ко€ от съставките му без да знаем това. “ова е малко веро€тно, защото прополис ( пчелен клей ) е природен продукт с повсеместно разпространение и алерги€ към него трудно може да остане скрита дълго време. ќт друга страна ако приемате пчелен мед, пчелен прашец, пчелно млечице и н€мате алергични реакции, то веро€тността да имате алерги€ към прополис ( пчелен клей ) е практически равна на 0, защото прополис ( пчелен клей ) се съдържа в тези продукти. ¬се пак прочетете по-долните редове и бъдете внимателни, особено при деца!

д-р ћирослав Ѕалчев, ѕловдив 24.10.2008

Ќапоследък (24.10.2008) за прополис ( пчелен клей ) се говори особено интензивно. “ова не е случайно. “ой наистина е ценен и полезен продукт. ¬ътрешното му прилагане при €звена болест, за усилване на имунитета, външното приложение за лечение на гингивити, парадонтози, херпеси, наран€вани€ и др. са много ефективни. Ќќ!

Ќе тр€бва да се препоръчва като абсолютно безопасен препарат. “ова не отговар€ на истината, а в н€кои случаи може да провокира по€вата на по-леки или по-тежки алергични реакции. — все по-широката употреба на прополис ( пчелен клей ) това неминуемо ще се случи.

ѕоради тази причина имам следните препоръки при използването на прополис ( пчелен клей ). ќсобено при деца!

1. ¬инаги да се започва с външно прилагане на прополис ( пчелен клей ) - намазва се ограничен участък от кожата с 30% спиртен разтвор на прополис ( пчелен клей ) - колкото грахово зърно от вътрешната страна на л€вата ръка, където кожата е нежна. јко в рамките на 24 часа от намазването не се наблюдават зачерв€ване, подуване и други признаци на алергична реакци€ се пристъпва към

2. Ќамазва се на ограничен участък венеца с 30% спиртен разтвор на прополис ( пчелен клей ) , така както се постъпва при лечение на парадонтози и гингивити. јко в рамките на 24 часа липсват алергични реакции се пристъпва към

3. ≈дна капка от 30% спиртен разтвор на прополис / прополисова тинктура се разтвар€ в чаша вода. –азбърква се. и се изпива. јко в рамките на 24 часа липсват алергични реакции, то може капките да се увеличат до достигане на препоръчителната дозировка, ко€то е при възрастни 20 - 30 капки, разтворени в чаша хладка вода, а при деца е толкова капки на колкото години е детето.

Ќе се препоръчва да се дава продукта на деца под 3 годишна възраст.

¬инаги давайте прополис вътрешно на деца сутрин. јко има н€какъв проблем лесно ще намерите адекватна лекарска помощ. ƒаването на прополис вечер, преди л€гане се практикува, но крие известни рискове. ѕредставете си, че се про€ви алергична реакци€, а часът е 22?!

 акви алергични реакции могат да се наблюдават. Ќе си постав€м за цел да описвам всички възможни €влени€ и да плаша аудитори€та. ¬ажно е, обаче да се знае, че при местно приложение алергичните про€ви са по-леки и могат да представл€ват зачерв€ване, оток на м€стото на апликаци€та, сърб€щи обриви, при по-изразени реакции - по€ва на мехурчета и из€зв€ване. ¬сички тези промени са категоричен признак, че ѕ–ќѕќЋ»— ( пчелен клей ) Ќ≈ “–яЅ¬ј ƒј —≈ ”ѕќ“–≈Ѕя¬ј.

ѕри приемане вътрешно алергичните про€ви могат да бъдат по-тежки и генерализирани /зас€гащи цели€ организъм с нарушаване на общото състо€ние/. ќтново се наблюдават алергични обриви, придружени със сърбеж, падане на кръвното на пациента, при по-изразени реакции може да се стигне до алергичен шок. ѕон€кога може да се по€в€т диарични изхождани€. Ќаличието на съмнение за алергична реакци€ също е показание ѕ–ќѕќЋ»— ( пчелен клей ) » ѕ–ќѕќЋ»—ќ¬» ѕ–≈ѕј–ј“» ƒј Ќ≈ —≈ ”ѕќ“–≈Ѕя¬ј“.

»злишно е да се казва, че при по-изразени алергични реакции тр€бва да се търси лекарска помощ. ¬се пак какво може да направим сами, до намиране на лекар. ѕострадали€т тр€бва да бъде в хоризонтално положение за да се обезпечи кръвообращение на мозъка в услови€ на понижено кръвно нал€гане, а и да се избегне наран€ване при настъпване на колаптоидни състо€ни€.. ƒобре е да получи антиалергични средства от типа на алергозан, антиалерзин, аерон и др. — отличен ефект са кортикостероидните препарати. ѕрепоръчително е прилагането им венозно, но поради падането на кръвното това не винаги е възможно. Ќе тр€бва да се търси венозен път, още повече, че това е специфична манипулаци€ за обучен медицински персонал.  ортикостероидите могат да бъдат постав€ни мускулно. ƒозировката най-често е 1 - 2 mg/kg тегло. јко н€ма възможност за инжектиране, съдържанието на ампулата може да се излее под езика. “ам кръвоснабд€ването е добро и препаратите се резорбират лесно.

ѕ–ќѕќЋ»— ( ѕ„≈Ћ≈Ќ  Ћ≈…, Propolis )

ѕрополис ( пчелен клей ) е пчелен продукт, който заслужено получава все по-гол€ма попул€рност както в медицинските среди, така и сред широката общественост. ¬се повече утвърдени козметични и фармацевтични фирми създават ефективни препарати с негово участие.

“ерминът прополис ( пчелен клей ) е гръцки. ¬ превод означава Узащита на градаФ, който по отношение на пчелното семейство е представен като кошер. ѕчелите събират прополис ( пчелен клей ) от корите и пъпките на н€кои дървесни видове. ѕоследните образуват смолисти вещества с доказани антибактериални, противогъбични, противоплесенни и противовирусни свойства. —ъбирайки прополис ( пчелен клей ) и използвайки го в сво€ кошер за строително-дезинфекционна дейност пчелите пренас€т защитата в сво€ дом Ц пчелни€ кошер. — прополис ( пчелен клей ) пчелите запълват пукнатини и пространства в кошера, като по този начин се изолират и предпазват от външни вли€ни€. — прополис ( пчелен клей ) те фиксират питите и ги прав€т устойчиви на сътресени€. ѕак с него те покриват килийките, които запълват с мед и прашец или в които майката снас€ своите €йца, а пчелите отглеждат пилото и им придават устойчивост към плесени, бактерии, вируси, гъби, които без него биха се развивали прекрасно при температурата и влажността, които са в кошера. — прополис ( пчелен клей ) пчелите балсамират по-крупни вредители, като мишки, които са били убити от т€х чрез ужилване след като са проникнали в кошера и не са могли поради тежестта си да бъдат изхвърлени навън.

ѕрополис ( пчелен клей ) се събира през л€тото. —редно от едно семейство за сезон може да се получи 100 Ц 150 г. «начение за количеството имат породата на пчелите, географското положение, климатичните особености, растителните видове върху територи€та, ко€то е достъпна за пчелите.

»зваждането на прополис ( пчелен клей ) от кошера става чрез събирането му от рамките чрез рамкоповдигач, формирането на рехави топчета, които се постав€т в целофанови или пластмасови пликове. ѕоследните се съхран€ват в хладилник.

ѕрополисът е пластелиноподобно по консистенци€ вещество, но с по-изразено прилепване към кожата на ръцете и предметите. ÷ветът му варира от тъмножълт до каф€в, керемидено Ц червеникав, тъмно зелен, черен. ѕри падане на температурата става трошлив. ѕри температури под 15 градуса може да се стрива на прах. ѕр€сно извадени€т от кошера прополис ( пчелен клей)  е мека лепкава маса. “ова му качество и употребата му като строителен материал от пчелите е довело и до другото попул€рно име на прополиса - пчелен клей.  ѕри по-продължително съхран€ване потъмн€ва, най-веро€тно поради окислителни и полимеризационни процеси. ƒобре е разтворим в спирт, по-слабо във вода. »ма спирторазтворими, водоразтворими и мастно разтворими съставки. –азтворимостта му зависи от големината на частиците прополис ( пчелен клей ) /най-добре да бъде стрит на прах/, продължителността на разтвар€не, температурата на разтворител€.

—ъставът на прополиса ( пчелен клей ) е много сложен. —ъдържа растителни смоли, восък, етерни масла, цветен прашец, дъбилни вещества, механични примеси, глюкозиди, флавоноиди, органични киселини, алдехиди, естери, алкохоли, терпени, аминокиселини, въглеводороди, свободни мастни киселини, алкохоли, витамини A, B1, B2, B6, C, E, множество микроелементи.

 ритерии за качествен прополис ( пчелен клей ): ¬одно съдържание под 5%, восък под 22%, механични примеси под 12%, киселинно число 42-54, осапунително число 180-200, терично число 130-170, йодно число 105-140, показател за окисл€емост под 10 секунди. —ъществува достъпна методика за оценка на качествата на прополиса ( пчелен клей ) чрез оценка на способността му да се окисл€ва от калиеви€ хиперманганат. ѕри добиването на прополис ( пчелен клей ) от секрета на пчелните жлези в него попадат ненаситени киселини от мастни€ ред. –еакци€та за обезцвет€ване на водни€ и на спиртни€ екстракт от прополис ( пчелен клей ) при добав€не към него на разтвор на калиев перманганат става моментално. ¬исококачествени€т прополис ( пчелен клей ) обезцвет€ва разтвор на калиев перманганат за 4.5 Ц 6.5 секунди. Ќекачествени€т прополис ( пчелен клей ) Ц за 17.5 секунди. ќкислителни€т процес се забав€, когато прополисови€т разтвор съдържа механични примеси и восък.

—ъхран€ването на прополис ( пчелен клей ) при стайна температура на сухо и проветриво м€сто и завит в пергаментова харти€ води до запазване на качествата му в продължение на 3 години.

«а противомикробните свойства на прополиса е известно следното: »ма изразен бактерициден /убиващ микробите/ и бактериостатичен /спиращ развитието на микробите/ ефект спр€мо много патогенни бактерии и Mycobacterium tuberculosis. Ѕактериите не се адаптират към него. Ќе е токсичен. Ќе уврежда нормалната чревна флора. Ќе се развива дисбактериоза. ”величава противомикробната активност на н€кои антибиотици. —ъхран€вани при нормални услови€ прополисът и спиртни€т му екстракт запазват антибактерийната си активност в продължение на 3-4 години. јнтибактерийните вещества са термостабилни и практически устойчиви на високи температури.

ѕротивогъбичното /антимикотичното/ действие на прополиса ( пчелен клей ) е силно изразено спр€мо много низши гъби, които причин€ват забол€вани€ по кожата и окосмените части на т€лото на човека. ќсобено изразено е действието спр€мо поражени€ на устната кухина, дихателните пътища и стомашно-чревни€ канал причин€вани от Candida щамовете. ≈фективна концентраци€ е 0.01%.

ѕротивовирусен ефект на прополиса ( пчелни€ клей ) е доказан по отношение на Virus influenzae, вируса на херпеса, вируси, които причин€ват забол€вани€ по растени€та. ћного интересни са наблюдени€та, които прав€т д-р —тоймир ћладенов и др. автори при лечение на пациенти по повод на различни забол€вани€ с пчелни продукти по време на грипни епидемии. “ака например, д-р ћладенов съобщава само за 4 заболели от грип от 590 болни, лекувани с пчелни продукти по време на грипна епидеми€ в гр. ¬арна през 1989 г., когато забол€ват над 70% от населението на града.

јнтипротозойните свойства на спиртните разтвори на прополиса ( пчелни€ клей ) се запазват до 0.25% разтвор. ѕри водните разтвори този процент е 4%.

–уски и румънски специалисти доказват профилактични и лечебни качества на прополиса ( пчелни€ клей ) при лъчеви и рентгенови увреждани€ след вътрешно приемане на спиртен екстракт или локални апликации.

—ъществуват научни изследвани€, които доказват противораковото и противотуморното действие на прополиса.

 акви още въздействи€ оказва прополисът върху организма? ќбезбол€ващо дори в ниски концентрации от 0.25% спиртен разтвор. ≈фектът настъпва 5-10 мин. след прилагането и продължава около 1 час. ѕротивосърбежно. ѕротивовъзпалително. јнаболен ефект. ѕодобр€ва изчистването и заздрав€ването на рани. ќсобено демонстративно е това при обработка на тежки декубитални рани след хирургична обработка. Ќастъпва бързо изчистване на раните с намал€ване на ексудаци€та и по€ва на свежи гранулации които постепенно изпълват раневи€ дефект и предотврат€ват развитието на сепсис. ¬ последствие се образува зр€ла съединителна тъкан в м€стото на некротизиралата тъкан. ћобилизира защитните сили на много органи и системи, подобр€ва имунитета, кръвотворенето, апетита, диурезата, оказва хипотензивно и антисклеротично действие. ћного демонстративен е обезбол€ващи€т и лечебни€т ефект на прополиса ( пчелни€ клей ) при лечение на парадонтози, гингивити и други патологични състо€ни€ на венците и зъбите.

ѕрополис ( пчелен клей ) може да се прилага в различна форма. ѕодробно за това можете да научите от книгата на д-р —тоймир ћладенов и инж. ћиленко –адославович У јпитерапи€. Ћечение с пчелни продукти и основи на пчеларствотоФ, издателство У«емиздатФ, —офи€ 1999, ISBN 954-05-0383-3. Ќай-широко разпространение е получил 30% спиртен екстракт, който дава възможност да се приготв€т по-ниски концентрации прополисо-водно-спиртни емулсии за вътрешно и локално приложение.

 ак можем да си приготв€ме лекарствени препарати от прополис ( пчелен клей ).

—пиртен разтвор на прополис ( клеева тинктура ) ”потреб€ва се вътрешно и външно. ¬ зависимост от предназначението се използват различни проценти: 2%, 4% в стоматологи€та, 10%, 15%, 20%, 30% за вътрешно и външно приложение. Ќай-добре е да се приготви 30% разтвор от който лесно чрез разреждане могат да бъдат получени всички останали концентрации.

ўе разгледаме как се получава 30% спиртен разтвор. ¬земат се 50 грама чист прополис ( пчелен клей ) и се остав€т в камерата на хладилника за 12 часа да се втвърди и стане трошлив. —лед това се стрива на прах. ѕрахта се постав€ в тъмна бутилка с шлифована запушалка и се залива със 100 мл. 95 спирт. ¬ продължение на 5 дни се разклаща енергично по н€колко пъти дневно. Ќа 6-и€ ден се филтрира през филтърна харти€. ‘илтратът се съхран€ва в тъмно добре запушено шише на тъмно и сухо м€сто. √ъсти€т остатък от филтрирането заедно с филтърната харти€ се изсушават и се претегл€т. ƒа предположим, че остатъкът тежи 8 грама. “ова означава, че от първоначалното количество прополис ( пчелен клей ), което е 50 грама 42 грама са се разтворили в спирта. ўом 30 гр в 100 мл спирт са необходими за 30% разтвор, то в 1 мл. от разтвора има 30/100=0,3 гр. прополис ( пчелен клей ).  огато разделим 42 грама на 0,3 получаваме 140 мл. ƒоливаме към филтрата спирт до 140 мл. “ака получаваме 30% разтвор.

«а практически цели разтворът прополис ( пчелен клей ) може да бъде 20-30%. “ой се приготв€ така: 100 гр. пречистен и стрит на прах прополис ( пчелен клей ) се постав€т във флакон и постепенно към него се прибав€т 300 - 500 мл. 96º медицински спирт като се разклаща в продължение на 30 мин. ¬ продължение на 5 - 7 дни сместа тр€бва да се разбърква по 1-2 пъти дневно. Ќа дъното на флакона се получава утайка. ‘илтрира се. “ака приготвени€т разтвор се съхран€ва на тъмно при стайна температура. —рок на годност - 3 години.

ѕри деца се прилага 1/5 до 1/2 от дозата на възрастните в зависимост от забол€ването.

ќбикновено на възрастни се препоръчва профилактично да приемат веднъж дневно по 30 капки от 30% спиртен разтвор (клеева тинктура)  разтворени в чаша хладка вода половин час преди храна. — лечебна цел това количество се приема 2 Ц 3 пъти дневно.

Ќа деца се препоръчва да приемат профилактично веднъж дневно толкова капки на колкото години са накапани в чаша хладка вода или сок или друга течност, ко€то приема детето. ѕриемането тр€бва да бъде преди храна. — лечебна цел дозата може да се дава 2 Ц 3 пъти дневно.

ѕрополисово масло - 1 кг краве масло се разтап€ в емайлиран съд. ќхлаждат до 80 ∞— и добав€т 150 г пречистен и раздробен прополис ( пчелен клей ). –аздроб€ването на прополиса става най-лесно след като е престо€л н€колко денонощи€ в камерата на хладилника.  —местта се размесва с дървена шпатула около 20 мин. до получаване на еднородна маса. —лед това сместта отново се нагр€ва до втечн€ване като при това се разбърква. ƒокато маслото е топло се филтрира през н€колко марли или металическа цедка, налива се в буркан, затвар€ се добре с винтова капачка. —ъхран€ва се на студено, сухо и тъмно м€сто. Ќай-добре - в хладилник. ѕриема се по една супена лъжица три пъти дневно преди храна, разтворено в чаша топло пр€сно краве мл€ко.

¬оден екстракт на прополис ( пчелен клей ).  ъм 100 гр. чист и стрит на прах прополис ( пчелен клей ) се добав€ 100 мл. дестилирана вода. –азбърква се и се остав€ на водна бан€ н€колко часа. ¬ажно е да се знае, че лечебните свойства на прополиса се съхран€ват и след термична обработка. ‘илтрира се. ѕолучава се мътна тъмно жълта течност със смолист аромат. ѕрилага се както спиртни€ екстракт на прополис - по 20-30 капки преди храна 1 - 2 - 3 пъти дневно. ѕрепаратът е особено подход€щ за употреба при деца поради отсъствието на спирт в него. —ъхран€ва се на тъмно. —рок на годност - 3 години.

ѕ–ќѕќЋ»— Ц «јў»“ј Ќј √–јƒј

 д-р ћирослав ЅјЋ„≈¬

¬ажна забележка!

¬ цели€ документ по-долу, където се срещат изолирано думите мед и прашец става въпрос за пчелен мед и пчелен прашец.

как най-лесно се употреб€ва прополисът

— изключение на пчелната отрова, приложението на ко€то изисква строга дозировка и правила, останалите пчелни продукти са лишени от токсичност, от странични ефекти, противопоказани€ и несъвместимост с други препарати.  ато единствено противопоказание за употребата им може да се посочи алерги€та към т€х и захарни€ диабет. ѕоследното противопоказание не е абсолютно.

ƒумата прополис има гръцки произход и има следното значение Ц про Ц преди и полис град, или иначе казано защита на града. ѕрополисът е субстанци€, ко€то защитава пчелното семейство в кошера. ѕчелите си служат с него, за да дезинфекцират жилището си и затвор€т ненужните им отвори в кошера. “ова много €сно може да се наблюдава при стари и прогнили кошери, където отпадат парчелнца от дървесината и пчелите бързат да ги запълн€т с прополис. “ой служи като един своеобразен филтър за вирусите и други вредни микроорганизми, които биха могли да навлезат в кошера. ѕо този начин пчелите съум€ват да запаз€т един микроклимат в пчелното си семейство, чист от зарази и болести.

¬ъв всеки район прополисът е различен в зависимост от преобладавщата растителност, и въпреки това основните защитни свойства на прополиса, се отличават пренебрежимо малко в различните видове.

ѕчелите най-често приготв€т прополиса от защитни вещества, които н€кои растени€ отдел€т чрез кората и пъпките си (например тополите). “ова са различни видове гуми, восъци, смоли. “е го обработват чрез челюстите си премесвайки го със слюнка, транспортират го в кошера и там полират вс€ка една повърхност, като по този начин € предпазват от микроорганизми. Ќещо повече, с прополис те обработват и вътрешните повърхности на пчелните килийки. “ова е и една от причините за предпочитани€та на потребителите да консумират пчелен мед от пита вместо центрофугиран мед. — прополис пчелите натъркват и т€лото си, като по този начин използват неговото защитно действие.

—ъставът на прополиса в днешно време е предмет на интензивни проучвани€, за да се установ€т причините за негови€ чудодеен лечебен ефект при множество забол€вани€ при човека и животните. ќсновната му баластна съставка представл€ват различни растителни смоли, гуми и восъци. ¬ него има много флавоноиди, както в ча€ и виното, антиоксидантни вещества, органични киселини и техни естери, феноли, алдехиди, витамини, минерали, растителни есенции. јнтибактериални€т ефект на прополиса е известен от древността. —ложни€т биологичен състав прави това вещество уникално по медико-терапевтичен ефект и е причина да не е възможно да се синтезира в лабораторни услови€.

¬ днешно време прополисът все по-интензивно се използва в хуманната медицина. “ой се прилага под форма на тинктури, таблети, гранули, сиропи, айрозоли, спрейове, кремове при лечение на оториноларингологични забол€вани€ (ангини, синузити, отити, афти, гингивити). ѕри това той действа противовъзпалително, аналгетично, анестезиращо. —войството му да възстанов€ва епителните повърхности го прави много успешен препарат при лекуване на изгар€ни€, абсцеси, фурункули, рани в дерматологи€та, при лекуване на декубитални (дълбоки атрофични) рани при болни с увреждани€ на гръбначни€ мозък или поради други причини.

¬ъздействието му върху организма не е само локално. “ой стимулира имунната система, има спазмолитичен ефект, изразена антиоксидантна, противотуморна, противорадиационна и дезинтоксикираща активност.

ѕрополисът в кошера

ѕчелите го използват като защитно средство. ѕолирането на стените на килийките води до повишаване на т€хната физическа устойчивост и до устойчивост спр€мо микроорганизми. ¬ студено време с прополис пчелите ограничават въздушните потоци в кошера като по този начин го използват като термоизолатор. —ъс сво€та бактериостатична, бактерицидна, антисептична, антимикотична антирадиационна активност прополисът е основни€т фактор, който преп€тства развитието на забол€вани€ в един обем от около 50 литра, където вод€т интензивен живот 40 000 до 60 000 пчели и където дневно минават през входа около 100 000 пъти. ¬лажността в кошера е около 70%, температурата е 37-38 градуса, има високо съдържание на захари Ц това е идеална среда за развитие на микроорганизми, гъби и плесени.

—ъбрани€т прополис служи на пчелите за изолаци€ на н€кои неочаквани вредители след като са нахлули в кошера и са били убити от пчелите (мишки и гризачи), но са прекалено големи и тежки, за да бъдат изхвърлени извън кошера.

ћетодика на събиране на прополис (пчелен клей)

Ќай-често прополис се събира чрез остъргване на горната повърхност на рамките или на стените на кошера с рамкоповдигач. ¬ъзможно е над рамките или в семейството да се постав€т специални мрежи или решетки, чиито отвори не превишават 5 мм., и които се запушват от пчелите с прополис. “ози метод на практика принуждава пчелите да събират и натрупват прополис в отворите на мрежата, чиито размери са съобразени с биологи€та на пчелите Ц отвори с размери до 4,5 мм. те запушват с прополис, а такива с размери по-големи от 5 мм. надграждат с восък. —лед това тези решетки и мрежи се постав€т в хладилник. ѕри ниски температури прополисът става чуплив и лесно се отдел€ от т€х. –азтвар€нето му става с медицински спирт, като обикновено се приготв€ 30% тинктура.

 оличеството прополис, което събират пчелите зависи от т€хната раса. »звестно е, че кавказките пчели събират повече прополис от италианските. » това е лесно об€снимо. ѕчелите, които обитават по-студени климатични зони са се приспособили към т€х благодарение на качеството им да събират повече прополис. —редно едно пчелно семейство годишно събира от 100 до 300 грама прополис. ÷ветът му варира от жълто до тъмно каф€во.

Ќай-честите източници на прополис са тополите, върбите, конски€т кестен, елдата и др.

‘изични свойства на прополис (пчелен клей)

ѕрополисът е смолисто вещество с блест€щ тъмножълт до каф€возелен цв€т. ѕр€сноизвадени€ от кошера прополис представл€ва мека, лепкава маса. јроматът, физическите и химичеките свойсва завис€т главно от вида на растени€та в радиуса на летежа на пчелите. ѕрополиса има при€тен аромат на растителни пъпки, мед и восък, възгорчив и лют вкус и потъмн€ва при по-продължително съхранение. ѕри горене отдел€ при€тна миризма на смола. ѕри затопл€не бързо омеква и става удобен за обработка. ѕри стайна температура се втвърд€ва, а при по-ниска става крехък. »ма относително тегло между 1,112 и 1,136, н€ма определена точка на топено, но обикновено се топи между 80-105 ∞—. –азтвар€ се слабо в студена вода, а в  гореща от 7 до 11 %. ¬ етилов алкохол се разтвар€ 50-75%.

 ’имичен състав на прополис (пчелен клей)

ѕрополисът има сложен химичен състав, който все още е дискусионен. —ъдържа около 55% растителни смоли, в които влизат Ц флавоноиди, фенолни киселини и етери. ¬осъци и мастни киселини 25-35 % от растителен и пчелен произход.  Eтерични масла - 10%. ÷ветен прашец - 5 %, в това число протеини веро€тно от полена и свободни аминокиселини Ц 16 от които повече от 1% от общото им съдържание. ј агринин + пролин до 45,8%.  ƒъбилни вещества, 14 микроелементи Ц найвече жел€зо и цинк, витамини Ц само ¬3, механични примеси и други Ц общо 5%.

растителни смоли: флавоноиди,

фенолни киселини,

етери

55%

¬осъци и мастни киселини

25-35 %

Eтерични масла

10%

÷ветен прашец

5 %

ƒъбилни вещества, микроелементи, витамин ¬3, механични примеси и други

 

общо 5%

јнтибактериално действие на прополис (пчелен клей)

-         Bacilus subtilis

-         Bacillus de koch - туберкулоза

-         Penibacilus larve larwe

-         Staphylococcus aureus

-         Streptococcus

-         Streptomyces sobrinus, Sterptomyces mutans, Streptomyces cricetus

-         Saccaromyces cerevisiae Ц бирена ма€

-         Escherichia coli

-         Salmonella

-         Shigella

-         Giardia lamblia

-         Klebsiella pneumonie

-         Bacteroides nodosus Ц кореново гниене

 јнтивирусно действие на прополис (пчелен клей)

-         Herpes

—ъществуват категорични научни доказателства, че лечебни препарати, съдържащи прополис имат противовирусна активност и унищожават или намал€ват активността на вируса на херпеса. ѕо-подробна информаци€ може да се прочете на адрес http://www3.interscience.wiley.com/journal/122407621/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

-         Influenza

-         Newcastle disease

-         Potato virus

 Ќематодоцидно действие на прополис (пчелен клей)

-         Ascaris suum Ц при свине

 јнтимикотично действие на прополис (пчелен клей)

-         Candida albicans

-         Epidermophiton

-         Microsporium

-         Achorion scholeini

 јнтипротозойно действие на прополис (пчелен клей)

-         Paramecium caudatum

-         Stylonichia mithilis

-         Amoeba limax

-         Trichomonus vaginalis

 ѕрополисът притежава и лъчезащитно, противораково и противотуморно дейстие.

 ‘армакологично действие на прополис (пчелен клей)

-         външно на гнойни и възпалителни рани унищожава патогенната микрофлора и неутрализира действието на токсините.

-         измен€ цитологичната картина на раневи€ процес

-         противовъзпалиелно действие

-         анаболен ефект

-         снема болеви€ синдром

-         противосърбежно

ћетодики за лечебно приложение на прополис (пчелен клей)

-         ѕриемане през устата

-         ¬ъншно приложение

-         ≈лектрофореза

-         ”лтразвук

-         јерозолен метод

-         “оплинни инхалации на водна бан€ с прополис и восък

-    ѕрополисо-восъчни локални топлинни апликации

 

ƒопълнителни ресурси за прополис

ѕрополис облекчава болките в стомаха

      standartnews.com—традащите от хроничен гастрит може да имат по-сериозни проблеми през следващите седем дни. ¬ажно за т€х е спазването на диета, бедна на дразнещи стомашната лигавица храни и напитки. “акива са силните подправки, богати на целулоза плодове и зеленчуци, пържени и пушени храни, кафе и газирани напитки. — профилактична, а и с лечебна цел за хората с гастрит е препоръчително приемането 3-4 пъти дневно на гладно на по 15-20 капки клеева тинктура (спиртен извлек от прополис), разтворени предварително в малко вода. ѕривържениците на лечението с пчелни продукти са установили, че прополисът е изключително богат на вещества с противовъзпалително, противоболково и епителотонично действие. Ќещо повече, установено е, че този пчелен продукт упражн€ва противомикробна активност по отношение на бактери€та, ко€то причин€ва €звената болест и ко€то е налице и при много от хората с гастрит......

 

ѕрополис - препарати, показани€, противопоказани€  и начини на употреба

ѕротивопоказани€:јлерги€ към пчелен прашец, пчелен мед, пчелна отрова, пчелно млечице, отделни компоненти на прополис. Ќужно е да отбележа, че такива състо€ни€ на непоносимост към препарата са изключителна р€дкост.

ѕри съмнение за наличие на алерги€, първо е необходимо препаратът внимателно да се приложи външно. јко се по€в€т признаци като зачерв€ване, сърбеж, подуване - употребата на препарата както външно, така и вътрешно е противопоказана.

ѕрепаратът може да се приема вътрешно или да се прилага външно.

ѕоказани€ за външно приложение и начин на употреба на прополис

- забол€вани€ на устната кухина - херпеси, афти, гингивити, гингиворагии, пародонтози, глосити, стоматити в т.ч. и радиационни, ангини, болки в гърлото

- забол€вани€ на кожата - повърхностни наран€вани€, акне, пустули, рагади, херпес

Ћокалните промени по кожата или в устната кухина могат да се обработват с тампон, който е напоен с 30% прополисов разтвор. Ќай-добре е да се използват тампони за уши, защото те дават възможност прилагането на прополиса да бъде точно върху поразени€ участък от кожата или устната лигавица.

√аргари могат да се прав€т с 2-4% водно-спиртна емулси€ на прополис. 2% емулси€ се приготв€ като 1 мл. 30% спиртен разтвор се добав€ към 14 мл. вода. “ова е приблизително 1 супена лъжица. —ъответно 4% разтвор се приготв€ като 1 мл.  30% разтвор се прибави към 7-8 мл. вода.

ѕрополис с успех се прилага за заздрав€ване на венците и зъбите

«а предпочитане е венците да се обработват вечер чрез намазване с памучно тампонче, след като се изми€т зъбите /препоръчителна паста за зъби - Colgate с прополис/ тъй като е възможно зъбите временно да се оцвет€т по-тъмно.

 

— много добър ефект е паста Astera с прополис

ѕрополисът може да служи за обработка на декубитални рани

ѕрепарат: 30% спиртен разтвор на прополис. ќпаковка от 25 мл. —ъдържанието на шишенцето се смесва с маслен разтвор на вит. ј в съотношение 1:1

ѕрепаратът се прилага след хирургическа обработка на раната чрез накапване, така че ц€лата и повърхност да се покрие с фин прополисов филм. ѕреди прилагане съдът в който е спиртно-маслената емулси€ на прополиса тр€бва енергично да се разклати.

ѕоказани€ за вътрешно приложение и начин на употреба

- повишаване на имунитета

- гастрити, €зви, колити

- инфекциозни стомашно-чревни забол€вани€

ѕри възрастни в чаша с хладка вода се накапват 30 капки. ѕри деца след 3 годишна възраст в чашата се накапват толкова капки, на колкото години е детето. Ќа повърхността на водата се образува белезникав слой. “ова е водно-спиртна емулси€ на прополис. –ј«ЅЏ– ј…“≈! преди да изпиете съдържанието. »наче е възможно да получите парене по хода на хранопровода и леки болки в стомаха. ћожете преди да погълнете съдържанието на чашата да изплакнете устната кухина. “ака освен системни€ ефект на прополиса след поглъщането му можете да разчитате на още два - дезинфекциращ устната кухина, венците, рино-фарингса, тонзилите. ѕри поглъщане на водно-спиртната емулси€ има положителен ефект и върху лигавицата на стомаха, дванадесетопръстника и червата. ѕриемането на препарата през устата тр€бва да се извършва преди храна 20-30 мин. 3 пъти дневно. ѕриемането по този начин има много добър ефект за профилактика и лечение на простудни състо€ни€.

÷ена 3,50 лв

ѕрепарат: 30% спиртен разтвор на прополис /пчелен клей/ за външно и вътрешно приложение.
ќпаковка: —тъклени или пластмасови шишенца с вместимост
25 мл с капкомер

ќпаковка от 25 мл. 30% спиртен разтвор е достатъчна за около 20 дни при условие, че препаратът се приема веднъж дневно. ѕриемането на 3 шишенца през есенно-зимни€ и 3 през пролетно-летни€ сезон води до добри нива на защитните сили на организма най-вече срещу вирусни инфекции.

ћожете да поръчате прополисов разтвор на тел. 032 624753, 0888456121 или на адрес:

÷ената на 1 шишенце от 25 мл. с капкомер е 3.
50 лв.
ўе ¬и го изпратим с наложен платеж на посочен от ¬ас адрес или до офис на куриера до поискване.

 

÷ена 7,00 лв.

ѕрепарат: 30% спиртен разтвор на прополис /пчелен клей/ за външно и вътрешно приложение.
ќпаковка: —тъклени или пластмасови шишенца с вместимост
50 мл с пулверизатор - спрей.

—пре€т прополис е особено удобен за пръскане на гърлото. ѕръскане в носа на спиртен разтвор на прополис не се препоръчва. ѕродуктът е много удобен и за вътрешно приемане на прополисовата тинктура. 5 - 6 впръсквани€ в чаша хладка вода са равни на 30 капки. ћного по-удобно е да се впръска 5 - 6 пъти в чаша вода, отколкото да накапваме 30 капки в не€.

—пре€т е много удобен за напръскване на по-големи участъци от засегнатата кожа, както и при хирургична обработка на рани.

ѕротивопоказани€: алерги€ и деца на възраст до 3 години.

ѕоказани€: ¬ъншно при гингивити, парадонтози, наран€вани€ на кожата, изгар€ни€, херпеси, афти, ангини, фарингити, стоматити, глосити. ¬ътрешно - за укрепване на имунитета, €звена болест на стомаха, дванадесетопръстника /дуоденума/, колити, ентерити от инфекциозен характер.

≈дно ново направление за използване на продукта е профилактика на гъбични инфекции на ноктите /онихомикози/. «а гъбичките по кожата и ноктите може да се говори много. ƒо скоро основен източник на инфектиране б€ха войнишките обувки, които зараз€вайки войниците зараз€ваха и техните семейства. ѕри р€зане на ноктите с ножичка или нокторезачка кра€т на ноктите става особено чувствителен към внедр€ване на гъбична инфекци€ в него. јко се погледне под микроскоп, ще се види, че кра€т на пр€сно отр€зани€т нокът е почти като бала с памук. ѕоради това е добре след отр€зване краищата на ноктите да се обтри€т с тампонче, напоено в 30% спиртен разтвор на прополис.

ћожете да поръчате прополисов разтвор на тел. 032 624753, 0888456121 или на адрес:

÷ената на 1 шишенце от 50 мл. спрей е 7.00 лв.
ўе ¬и го изпратим с наложен платеж на посочен от ¬ас адрес или до офис на куриера до поискване.

 

ѕ–ќѕќЋ»—ќ¬ ЎјћѕќјЌ

÷ена 4,00 лв.

ѕрополисов шампоан

ѕрополисов шампоан се препоръчва за вс€какъв тип коса и за ежедневна употреба. »скрено ¬и го препоръчваме защото сме се убедили в добри€ ефект от употребата му. ѕричина за доброто действие е съставът на продукта. “ой съдържа висококачествен прополис. ¬ него н€ма оцветители, ароматизатори, консерванти. ѕрополисът като естествена бактерицидна растителна субстанци€ заздрав€ва косата, като запълва пукнатините на космите и по този начин ги заздрав€ва. ѕодсилващи€т ефект е допълнително усилен чрез антимикробните и противогъбчните въздействи€ на продукта.

Ќо не само местни€т ефект от използването на шампоана е за отбел€зване. “р€бва да се подчертае, че при използването му част от активните бактерицидни и имуностимулиращи съставки на прополиса се вдишват и така оказват благопри€тен ефект на дихателната система като се започне от носа и гърлото /ринофарингс, ларингс, синуси, трахе€, бронхи/ и се стигне до терминалните бронхиоли и алвеолите.

ѕрепоръчваме този продукт и го предлагаме на ¬ашето внимание единствено и само защото сме се убедили в негови€ категоричен ефект при пърхот, лишеи на окосмената част на главата с различна генеза, чуплива и слаба коса, алопеци€ с локална генеза и др. ћек и недразнещ може да се използва при деца след 3 годишна възраст.

ћожете да поръчате прополисов шампоан на тел. 032 624753, 0888456121 или на адрес:

÷ената на 1 опаковка е 4.00 лв.
«а търговски обекти и складове на едро, за количества - преференциални цени.

ўе ¬и го изпратим с наложен платеж на посочен от ¬ас адрес или до офис на куриера до поискване.

ѕовече за продукта можете да прочетете на адрес http://abiconic.dir.bg/bees/Products/propolisov_shampoan.htm

 

ѕ–ќѕќЋ»—ќ¬ ћ≈’Ћ≈ћ

÷ена 4,20 лв.

ѕрополисов унгвент / ѕрополисов мехлем /

ѕрополисов мехлем или прополисов унгвент е продукт, който €рко демонстрира лечебните свойства на прополиса. ѕрактически с неограничен срок на годност, без особени изисквани€ за услови€та на съхранение, изготвен от чист натурален пчелен клей, придобит по специална технологи€ и ланолин и вазелин, внас€ни за фармаци€ и козметика, тр€бва да бъде винаги на разположение във вс€ка една домашна или автомобилна аптечка.

ѕрополисов мехлем съдържа 10% прополис, ланолин и вазелин. Ѕезцветен на цв€т. Ѕез добав€не на ароматизатори, консерванти, оцветители, стабилизатори.

ѕрополисов мехлем е особено подход€щ за лечение на наран€вани€, изгар€ни€, гъбични инфекции на кожата, микротравматизъм, фисури, рагади, хемороиди, варикозни и декубитални рани /в комплекс с хирургична обработка на раните/. ѕри умело приложение и в съчетаване с хирургическа обработка може да се използва успешно и за лечение на големи рани.

ћожете да използвате прополисов мехлем  за профилактика и лечение на гъбични инфекции по кожата и ноктите. «а целта краищата на ниско изр€заните нокти тр€бва да се обработ€т с мехлема. “ака, той блокира навлизането на гъбичните спори в разрехавената от изр€зването нокътна пластина. ѕри обработката да се нанасу и върху прилежащата кожа.

Ќаши клиентки с успех го използват за лице.

ƒа не се прилага при деца под 1 годишна възраст както и при наличие на данни за алерги€ към прополис

ћожете да поръчате прополисов унгвент ( прополисов мехлем ) на тел. 032 624753, 0888456121, 0888370219 или на адрес
 
÷ената на 1 опаковка е 4,20 лв.
«а търговски обекти и складове на едро, за количества - преференциални цени.

ўе ¬и го изпратим с наложен платеж на посочен от ¬ас адрес или до офис на куриера до поискване.

Ќа всички наши клиенти, закупили прополисов мехлем поднас€ме нашите извинени€, за техническа неточност - на етикета на продукта е посочено, че теглото е 35 гр., което не отговар€ на истината. ѕравилното е, че количеството на прополисов мехлем е 40 ml. ƒанните са взети от каталога на производител€ на опаковката и са потвърдени чрез стриктно измерване. ¬зети са съответни мерки за коригиране на тази подвеждаща информаци€. ƒължим това откритие на доц. ƒанчо  инов Ќенов от Ѕургас. Ѕлагодарим му от сърце и му пожелаваме много успехи в приготв€нето на гъбените каши, рибените чорби и творческо дълголетие :-)

Ќад€ваме се да получим аналогично извинение от хората, които тази година /2011/ пръскаха с инсектициди рапицата по време на цъфтеж в обедните часове и ни  създадоха неизброими грижи и проблеми като местене на повече от 300 семейства първо на 8 км., а след двадесетина дни отново на 8 км. ѕроцедурата в продължение на около месец беше горе-долу следната - през ден€ се вади мед за да могат кошерите поне малко да олекнат, а след това вс€ка нощ до към 2 - 3 часа сутринта товарене и разтоварване на свръх тежки кошери. Ќезависимо от огромните усили€ загинаха н€колко магарета и коне от ужилвани€. ѕчеларите, естествено ги платиха, а ћ«’ - ни лук €ло, ни лук мирисало. Ќ€мали били данни. Ќезависимо от всичко това пчеларите претърп€хме огромни загуби на пчели и продукци€, като тези загуби ще продължат и догодина, защото от тези местени€, от препаратите с които се пръска рапицата, много пчели загинаха, много от семействата се обезлюдиха и н€ма да преживе€т зимата. Ќе им тр€бва на българските пчелари CCD »мат си достатъчно стандартни проблеми и продължават да им създават още повече. —амо прочетете по диагонал Ќаредба 26 на ћ«’ за директни доставки на храни от животински произход от 2010 г. јко н€кой счита, че „л. 9 и „л. 11 на тази наредба са в обществена полза, мол€ да ми се обади на 0888456121 и да ми об€сни защо. » всичко това е представено много схематично. —амо патил може да го разбере. Ќо затова пък какъв хубав документален филм направи ЅЌ“. »злъчиха го по сателитни€ канал. "400 луди жила" се казваше филма. Ќ€ма да коментирам, че заглавието не ми харесва. Ќ€ма да коментирам, че доста неща останаха зад кадър. ѕо-важното и ужас€ващото е, че по- каналите на National geographic от 2004 г. многократно се върти шокиращи€т филм Silence of the bees и обществени€т резонанс е кръгла нула. Ќо това е почти нищо по сравнение с факта, че дори и пчеларските среди не акцентират внимание върху тези проблеми, а си гледат само търговийката.  акво остава за ангажирани€ политически и финансов елит....

“а да се върнем на наши€ казус. »звин€вайте, българи, че сме ¬и измамили и вместо 35 ml сме записали 35 g. —игурно и заради това съдбата ни наказва. јко не е мор, ще е суша. јко не е суша, ще е наводнение. јко не е наводнение - пожар. јко не е пожар - масово натрав€не или кражби и вандализъм. CCD е резервен механизъм за неблагополучие. јко всичко е наред - министерско постановление. √решни сме!

 ато продължение на по-горе описаната черна сери€ зимата на 2011/2012 г. беше тежка. –апицата в доста региони измръзна. јкаци€та цъфт€ на много места по-рано и непродуктивно. ћного от пчелните семейства, дори в благодатни за пчеларството иначе райони предадоха богу дух. ќстаналите живи са слаботелесни, а продължителното застуд€ване и валежи, при наличие на оскъдна паша, също не предвещават нещо добро. —мъртността на доста места в страната премина 50%, което е пет пъти повече от считаното за нормално. –ано напролет се почувстваха и "ползите" от още една бомба със закъснител - Ќј–≈ƒЅј є 27 ќ“ 10 ёЋ» 2002 √. «ј –≈√»—“–ј÷»я » »ƒ≈Ќ“»‘» ј÷»я Ќј ѕ„≈ЋЌ»“≈ —≈ћ≈…—“¬ј според ко€то /чл. 5/ се допуска маркирането на кошерите да става чрез бо€ или ламиниран стикер и то само на капака. «ачестиха кражбите на кошери, които освен капак имат по н€колко корпуса, магазини, дъна и които за радост на крадците не са маркирани, защото въпросната Ќј–≈ƒЅј 27 на ћ«’ не го изисква.
 

 

÷ена 4,00 лв.

ѕрополисов сапун 0,075 kg

—ъстав: ѕрополис, растителни мазнини, глицерин и др.

»зключително нежен и подход€щ дори за бебешка кожа. ≈фективен при кожи, склонни към възпалителни процеси, акне, псориазис, екземи и др. ѕодход€щ за вс€какъв тип кожа за ежедневна употреба. ћного при€тен аромат и отлични миещи свойства.

ћожете да поръчате прополисов сапун на тел. 032 624753, 0888456121 или на адрес
 
÷ената на 1 опаковка е 4.00 лв.
«а търговски обекти и складове на едро, за количества - преференциални цени.
ўе ¬и го изпратим с наложен платеж на посочен от ¬ас адрес или до офис на куриера до поискване.

 

÷ена 2,00 лв.

Ќатурален прополис 0,010 кг

—ъстав: 100% чист прополис

“ехнологи€та на придобиване гарантира получаването на пречистен прополис. Ќие не оформ€ме прополиса като пръчки, пурички, топчета. Ќаши€т прополис е в естествено гранулиран вид, което е особено удобно за използването му в различни рецепти.

ѕриложение: ¬ чист вид прополис се използва р€дко. ѕодход€щ е за лечение на кокоши трън чрез локални апликации на количества колкото грахово или бобено зърно. „ист прополис се използва при различни рецепти.

Ќе се препоръчва дъвченето или гълтането на цели парченца чист прополис поради опасност от увреждане на лигавиците поради силното действие на чисти€ прополис.

ћожете да поръчате прополис 0,010 кг на тел. 032 624753, 0888456121 или на адрес
 
÷ената на 1 опаковка е
2.00 лв.
«а търговски обекти и складове на едро, за количества - преференциални цени.
ўе ¬и го изпратим с наложен платеж на посочен от ¬ас адрес или до офис на куриера до поискване.

 

ѕрополисови тоалетни кърпички

Ћесно можете да си ги направите и сами. Ќеобходимо е да си купите н€какви влажни тоалетни кърпички, след което да накапите в пакетчето от 30% спиртна тинктура на прополис.

ћного добро средство за дезинфекциране на ръцете с пролонгиран ефект. ќсобено подход€що за почистване на ръцете по време на грипна епидеми€.

 

Ћечебно действие на въздуха в пчелина

Ќа пръв поглед подобно заглавие изглежда малко несериозно.  ато размишл€вах на тази тема, стигнах до извода, че все пак в не€ има рационално зърно. ≈стествено разсъжден€та ми по този въпрос б€ха съпроводени с наблюдени€ на пчелините, търсене на литература, съпостав€не с вече познати факти и наблюдени€, разглеждане на макрофотографии.

ƒобре известно е, че пчелите са покрити с финни власинки, които имат гол€мо значение за аеродинамиката, опрашването, терморегулаци€та на пчелите. —игурно специалистите биха добавили още функции към този списък. ¬ласинките от друга страна многократно увеличават повърхността на пчелата. –азположението им е такова, че между т€х има свободно пространство. Ќормално е пчелата да полага съответните хигиенни грижи за сво€та повърхност.  акви са тези грижи. Ќай-често са свързани със събирането на прополис от различни растени€ - върби, тополи. ѕрополисът се пренас€ от т€х, прикрепен към крачетата, така както пренас€т събрани€ прашец. ¬ семейството с прополис се покриват всички повърхности - на кошера, на рамките, на восъчните килийки. Ќесъмнено при този процес, обработвайки вътрешните повърхности на кошера, по косъмчетата на т€лото полепват частици прополис, които и тук имат всички известни негови профилактични и лечебни качества - антибактериално, антипротозойно, противовирусно, антимикотично /противо гъбично/, хидрофобно, противоплесенно действие. Ћетейки извън кошера пчелата достига високи скорости. ѕреминавайки през въздушното пространство от прополисовите частици, предпазващи т€лото и се изпар€ват летливи субстанции, които имат ефект, подобен на фитонцидите. Ќа пчелина, където кипи трескав труд и лет€т много пчели концентраци€та на тези вещества е със сигурност по-висока, отколкото извън територи€та му. ≈то защо, мисл€ че наистина има сериозни основани€ да се твърди, че въздухът на пчелина е лечебен. ¬ действителност по време на активни€ летеж на семействата представл€ва прополисов аерозол и дишането му е подобно на инхалации с прополис.

¬сичко това е само една хипотеза, ко€то се над€вам да бъде подкрепена със съответни научни факти.

¬ гр. ¬илнюс е съществувал химически завод "—пиндулис". “ам се е произвеждал препарат с търговско име "ћета". ѕредставл€вал е балон, в който под нал€гане се е съхран€вал спрей на прополис »зползвал се е за дизенфекци€ на помещени€. «а 30 мин. унищожава 30 - 50% от патогенните микроорганизми в помещени€та сред които стрептококи, стафилококи, възбудители на дифтери€та, дизинтери€та, коремни€ тиф. — един балон може да се очисти помещение от 15 кубически метра приблизително 50 пъти. /ќт книгата "Ћечение с пчелни продукти јпитерапи€ и основи на пчеларството на д-р —тоймир ћладенов, инж. ћиленко –адославович, —офи€ 1999, «емиздат, стр. 93, ISBN 954-05-0383-3/

Propolis hilft auch den Frauen
http://www.bee-info.com/propolis.php

Wegen seiner schmerzlindernden und die Menstruation regelnden Wirkung wurde Propolis schon im Altertum angewendet. Das ist auch noch heute üblich. Man nimmt gegen Dysmenorrhöe und Amenorrhöe zweimal täglich je fünf Tropfen Propolistinktur in etwas Wasser oder fünf Kaubonbons. Eierstock- und Tubaentzündung werden ebenso mit Tropfen (innerlich) wie auch äußerlich durch Salben oder Salbenumschläge auf die schmerzstillenden Stellen behandelt. Der bereits zitierte polnische Forscher Stanislaw Scheller berichtet zudem über die hervorragende Wirkung von Propoliszäpfchen bei Vaginitis (Scheidenentzündung), Leukorrhöe (Weißfluß) und anderen bakteriellen oder von Pilzen verursachten Infektionen des weiblichen Genitaltraktes. Der polnische Dozent Henryk Suchy und seine Frau, Maria Suchy, die die gynäkologische Abteilung des Spitals in Goczalkowice Zdroj leiten, haben sich mit der häufigen Infektionserkrankung Trichomonasis vaginalis befasst. Sie verwendeten entweder 30-mg-Propolis-Tabletten, mit Propolislösung getränkte Tampons oder Propolis-Vaginalzäpfchen. von 48 Patientinnen konnte Suchy 42 vollständig heilen; nur sechs sprachen auf die Propolistabletten überhaupt nicht an. Auch auf andere pathogene Keime wirkt Propolis hemmend. Schließlich haben Henryk und Maria Suchy Propolis und das Pollen-Gelée-Royale-Präparat Melbrosia p.l.d. gegen klimakterische Beschwerden; mit ausgezeichnetem Erfolg angewendet. Propolis hat sich, in Salbenform; äußerlich auch beiBrustdrüsenentzündungen; bei Decubitus (Wundliegen), Craurosis vulvae und Colpitis senilis bewährt. Inzwischen gibt es eine Art Propolis-Internationale. Die bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet kommen regelmäßig zusammen. Eine der Tagungen fand 1980 in Budapest statt. Kongreßvorsitzender war der Präsident des Welt-Bienenzüchter-Verbandes "Apimondia", Professor Dr. Ing. V. Harnaj. einer dieser Forscher ist der dänische Imker und Biologe K. Lund Aargard. Er berichtete, daß er eine plötzliche Halsentzündung; mit einer wäßrigen Propolislösung innerhalb weniger Stunden kuriert habe. Auch bei einer später auftretenden schweren Augenentzündung; bewährte sich Propolis. Das war 1967. Seither hat Aargard an mehr als 16.000 Skandinaviern Propolis angewendet, mit bestem Erfolg. Ihm ist es auch zu verdanken, daß es neuerdings einen Propolis-Standard ("Propolis in Propolinqualität") gibt. Der Gewichtsunterschied von gereinigter zu roher Propolis beträgt bis zu 30 Prozent - und Aargard meint, daß das "Herausholen" der Propoliswirkstoffe und das Entfernen der Verunreinigungen (Sand, Holz Wachs) den therapeutischen Effekt erhöht.
 

ѕрополисът помага и на жените

ѕоради сво€ обезбол€ващ и регулиращ менструациите ефект прополисът е бил използван още през древността. «а борба с дизменоре€та или аменоре€та тр€бва да се приема два пъти дневно по 5 капки спиртен извлек, накапани в малко вода или пет дъвчащи прополисови бомбона. ѕо подобен начин се третират и възпалени€ на €йчниците или фалопиивите тръби. ÷итирани€т тук полски изследовател Stanislaw Scheller съобщава освен това за благопри€тното въздействие на прополисови свещички при вагинит, б€ло течение и други бактериални или предизвикани от гъбички инфекции на женските полови пътища. ѕолски€т доцент Henryk Suchy и неговата жена Maria Suchy, които ръковод€т гинекологичното отделение на болницата в Goczalkowice Zdroj са се занимавали с най-честото инфекциозно забол€ване - трихомонален вагинит.......

ѕрополисът намал€ва нивата на кръвната захар, на "лоши€" холестерол с ниска и много ниска плътност /LDL-C, VLDL-C/, повишава нивата на "добри€" холестерол /HDL-C/.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15629260

Ќаистина, описаните по-горе положителни ефекти върху обм€ната на въглехидратите и липидите, са установени категорично при опитни животни. Ќо има и емпирични данни, че приемането на прополиса вли€е положително на кръвната захар, като € намал€ва и при хора с диабет. ѕрепоръката да се приемат малки топчета прополис тр€бва да се прилага с известна предпазливост, тъй като е възможно топчето да залепне за н€ко€ от лигавиците на стомаха или червата и да предизвика изгар€не. ѕо-подход€що е да се приемат спиртни извлеци или водни екстракти на прополис по 30 капки, разтворени в 50-100 мл. вода или пр€сно мл€ко 1 -3 пъти дневно 30 мин. преди храна.

’ипотеза за ефективността от прилагането на прополис

ѕрез милионите години развитие на животинските и растителните видове на зем€та пчелите са претърпели много малко промени. “ова се об€сн€ва с т€хното съвършенно устройство и организаци€ на живот, които ги прав€т много приспособими към промен€щите се услови€ на живот. ѕрез цели€ този огромен период пчелите са опрашвали растени€та, събирали са мед, прополис, жилели са непри€телите. ѕрополисът както тогава, така и днес е бил събиран от пчелите от различни растени€. “р€бва да се подчертае, че прополисът е основни€т защитен фактор на растени€та. “е са го произвеждали за да се защитават от тогавашните микроорганизми, плесени, гъби, бактерии, вируси, инфузории. ясно е, че еволюци€та на макросвета е била паралелна с еволюци€та на микросвета. ¬ хода на това хил€долетно съревнование всеки един от участниците е шлифовал своите отбранителни и нападателни системи за да оцелее и да продължи развитието на сво€ вид. ћикроорганизмите са се промен€ли. —ъответно са се промен€ли и макроорганизмите, растени€та са отдел€ли прополис със съответен състав, такъв, че да ги защитава от новите видове микроби. ѕчелите от сво€ страна са вземали този прополис и с него са тапицирали всичко в пчелното семейство, дори и себе си. » така до наши дни. ћоже да се твърди, че благодарение на прополиса животът на зем€та се е съхранил и продължава да съществува до наши дни. ≈то защо прополисът действа отлично на много микроорганизми.  ъм него микроорганизмите не развиват привикване. Ќ€ма как да привикнат, тъй като съставът на прополиса се промен€ еволютивно, така както се промен€т растителните видове.

 

ќчаквайте още по темата "ѕрополис" на тази страница.

назад

 напред

ѕ–ќѕќЋ»—ќ¬ ЎјћѕќјЌ
÷≈Ќј 4.00 Ћ¬

ѕ„≈ЋЌќ
ћЋ≈„»÷≈
÷≈Ќј «ј 10 √–.
10.00 Ћ¬.

ѕ„≈Ћ≈Ќ
ѕ–јЎ≈÷ 100 g - 5 Ћ¬.
500 g - 20 Ћ¬,

 ѕ–ќѕќЋ»—ќ¬
—ѕ»–“≈Ќ
–ј«“¬ќ–
25 ml 30% - 3,50
Ћ¬

Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ - Ѕ” ≈“ ќ“ ƒќЅ–”ƒ∆ј
0.800 кг. - 8 Ћ¬.

Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ - Ѕ” ≈“ ќ“ ƒќЅ–”ƒ∆ј
0.950 кг. - 9 Ћ¬.

«ј ѕќ–Џ„ » 032624753
0888456121
0888370219

ћќ∆≈“≈ ƒј  ”ѕ»“≈ Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ - Ѕ” ≈“ ќ“ ƒќЅ–”ƒ∆ј

«ј ѕЏЋЌ»я —ѕ»—Џ  — ѕј–“Ќ№ќ–— »“≈ ћј√ј«»Ќ» ѕќ“Џ–—≈“≈ ¬ GOOGLE "ћј√ј«»Ќ» «ј ћ≈ƒ" »Ћ» ѕќ—≈“≈“≈ http://abiconic.dir.bg/bees/magazini.htm 

¬ ѕЋќ¬ƒ»¬
Ѕ”Ћ. »¬јЌ ¬ј«ќ¬ 74,
—≈–√»я «ј ѕЋќƒќ¬≈ » «≈Ћ≈Ќ„”÷»
Ќ≈ –јЅќ“»ћ — “ќ«» ћј√ј«»Ќ “Џ…  ј“ќ ’–»—“ќ » Ѕјўј ћ” ƒ≈Ћ„ќ  ќ—“јƒ»Ќќ¬ ƒяЋ ќ¬ Ќ» ƒЏЋ∆ј“ 365 Ћ¬. ќ“ ƒ≈ ≈ћ¬–» 2010 √. «ј —“ќ ј ќ—“ј¬≈Ќј Ќј  ќЌ—»√Ќј÷»я

¬ ћј√ј«»Ќ "’–јЌ»“≈ЋЌ» —“ќ »" Ќј ”Ћ. ’јЌ ј—ѕј–”’" 73
ѕ–ќƒј¬ј —≈ Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ ќ“ ƒќЅ–”ƒ∆ј

¬ ћј√ј«»Ќј Ќј ”Ћ. "—Ћј¬яЌ— ј" 25 Ѕ
/«јƒ ¬ќ≈ЌЌј ЅќЋЌ»÷ј/

ѕ–ќƒј¬ј —≈ Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ ќ“ ƒќЅ–”ƒ∆ј

¬ ћј√ј«»Ќј «ј ѕЋќƒќ¬≈ » «≈Ћ≈Ќ„”÷» Ќј ”Ћ. "’јЌ ј—ѕј–”’" 119
ѕ–ќƒј¬ј —≈ Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ ќ“ ƒќЅ–”ƒ∆ј

¬ ћј√ј«»Ќј «ј ѕЋќƒќ¬≈ » «≈Ћ≈Ќ„”÷» Ќј ”Ћ. "ѕ≈“ ќ ƒ. ѕ≈“ ќ¬" 51
/—–≈ў” ”„»Ћ»ў≈ ƒ”Ўќ ’јƒ∆»ƒ≈ ќ¬/

ѕ–ќƒј¬ј —≈ Ќј“”–јЋ≈Ќ ѕ„≈Ћ≈Ќ ћ≈ƒ ќ“ ƒќЅ–”ƒ∆ј

¬ —ќ‘»я
¬ ƒ≈ЌќЌќўЌ» ћј√ј«»Ќ» "Ѕ≈…Ћ»" — јƒ–≈—:

Ѕ”Ћ. "’–»—“ќ Ѕќ“≈¬" 59
”Ћ. "¬»’–≈Ќ" 37

Ќе работим с тези магазин, тъй като ни дължат пари.

 


ѕоследна пром€на: 19.05.2012 г. 23:24:14

ICQ 256933797, mIRC #bees, 032624753, 0888456121

‘орма за контакти